EP1

Element projekta 1 (EP 1) – Priprema, izrada metodologije za program društveno korisnog učenja za zelenu gradnju i uspostava Centra za podršku provedbi programa

 

Aktivnost 1.1 – Priprema projekta

Aktivnost  1.2 – Izrada metodologije za program društveno korisnog učenja za zelenu gradnju

Aktivnost 1.3 – Uspostava i djelovanje Centra za podršku provedbi programa društveno korisnog učenja za zelenu gradnju