Novosti arhiva

Održan Okrugli stol s predstavnicima gradova i partnera na projektu CPD4GB

Posted by on 10:51 am in cpd4gb | 0 comments

Održan Okrugli stol s predstavnicima gradova i partnera na projektu CPD4GB

Dana 06.09.2018. godine održan je Okrugli stol u okviru projekta: „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“ (UP.04.2.1.02.0127) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS), Berislavićeva 6, Zagreb. Okrugli stol okupio je predstavnike lokalne zajednice i mentore, odnosno partnere projekta – predstavnike fakulteta na projektu, te se održala rasprava i konstruktivan dijalog sa svim predstavnicima na temu dostavljenih projekata od strane gradova koji su važni za određivanje programa i sadržaja...

read more

3. sastanak partnera projekta CPD4GB 31. kolovoza 2018.

Posted by on 8:43 am in cpd4gb | 0 comments

3. sastanak partnera projekta CPD4GB 31. kolovoza 2018.

Treći sastanak partnera projekta „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“ (UP.04.2.1.02.0127) održao se u petak, 31. kolovoza 2018. u 13:00 sati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS), Berislavićeva 6, Zagreb. Dnevni red: 1. Pregled aktivnosti sa 2. sastanka partnera 2. EP3 – aktivnost 3.1 – 1. ciklus – utvrđivanje rasporeda predavanja 3. EP3 – aktivnost 3.1 – 1. ciklus – odabir studenata sa liste prijave i volontera 4. EP3 – aktivnost 3.3 – 1. ciklus – odabir projekta gradova – priprema za okrugli stol 5. EP2...

read more

2. sastanak partnera projekta CPD4GB 11. srpnja 2018.

Posted by on 8:13 am in cpd4gb | 0 comments

2. sastanak partnera projekta CPD4GB 11. srpnja 2018.

Drugi sastanak partnera projekta „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“ (UP.04.2.1.02.0127) održao se u srijedu, 11. srpnja 2018. u 13:00 sati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS), Berislavićeva 6, Zagreb. Dnevni red: 1. Pregled aktivnosti sa 1. sastanka partnera 2. EP1 – aktivnost 1.2 – upitnici i e-mail adrese 3. EP1 – aktivnost 1.3 – web stranice kod partnera i link na centralnu, poziv studentima i volonterima za sudjelovanje 4. EP2 – aktivnost 2.1 – priprema materijala za predavanja i radionice za 1. ciklus,...

read more

Predstavljen projekt CPD4GB na ljetnoj zelenoj radionici HSZG-HUPFAS-HUEC

Posted by on 12:59 pm in cpd4gb | 0 comments

Predstavljen projekt CPD4GB na ljetnoj zelenoj radionici HSZG-HUPFAS-HUEC

Dodjela predstojeće godišnje nagrade za zelenu gradnju i održivi razvoj, prezentirana je na već tradicionalnoj ljetnoj radionici triju neprofitnih udruga – Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, Hrvatske udruge proizvođača fasadnih sustava te Hrvatske udruge energetskih certifikatora, pod motom: „OBNOVIMO HRVATSKU“, održanoj dana 05. srpnja 2018. godine, u restoranu Matis Absolut lounge u Zagrebu. Sve okupljene sudionike pozdravili su predsjednici triju neprofitnih udruga: Petra Škevin, HSZG, Goranka Tropčić Zekan, HUEC, te Željko Pecak,...

read more

1. sastanak s lokalnom zajednicom 6. srpnja 2018.

Posted by on 11:08 am in cpd4gb | 0 comments

1. sastanak s lokalnom zajednicom 6. srpnja 2018.

Prvi sastanak sudionika projekta „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“ (UP.04.2.1.02.0127) s predstavnicima lokalne zajednice održan je u dva dana i na dvije lokacije: u petak, 6. srpnja 2018. u 10:00 sati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS), Berislavićeva 6, Zagreb i u četvrtak, 5. srpnja 2018. u 16:30 sati u okviru Ljetne zelene radionice HSZG-HUPFAS-HUEC u Matis Absolut lounge u Zagrebu. Sastanak predstavnika lokalne zajednice, gradova, održan je na temelju poziva koji je poslan predstavnicima gradova koji...

read more

1. sastanak članova tima HSZG – HIS, 20. lipnja 2018.

Posted by on 10:22 am in cpd4gb | 0 comments

1. sastanak članova tima HSZG – HIS, 20. lipnja 2018.

Prvi sastanak članova tima „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“ (UP.04.2.1.02.0127) održao se u srijedu, 20. lipnja 2018. u 12:00 sati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS), Berislavićeva 6, Zagreb. Dnevni red: 1. EP1 – aktivnost 1.2 – dogovor oko izrade prijedloga metodologije, priprema podloga 2. EP2 – aktivnost 2.3 – interna edukacija zaposlenika udruga na projektu 3. EP3 – aktivnost 3.3 – dogovor za sastanak s lokalnom zajednicom 4. EP5/V – dogovor oko izrade promidžbenog materijala 5. Studenti,...

read more

1. sastanak partnera projekta CPD4GB 22. svibnja 2018.

Posted by on 8:49 am in cpd4gb | 0 comments

1. sastanak partnera projekta CPD4GB 22. svibnja 2018.

Prvi sastanak partnera projekta “Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju” – 22. svibnja 2018. u 13:00 h, u Hrvatskom inženjerskom savezu (HIS), Berislavićeva 6, Zagreb. Dnevni red: Administrativni financijski aspekti projekta (izvješća o radu, izračuni troškova plaća, dokumentacija za dokazivanje nastalih troškova) – informacije i savjetovanje Davor Nikolić (Genius Consulting d.o.o.) Web stranica, Dropbox, Skype sastanci – uvod Mihaela Zamolo Upitnici, distribucija – uvod Mihaela Zamolo...

read more

Provedbena radionica u hotelu Dubrovnik 29. ožujka 2018.

Posted by on 11:25 am in cpd4gb | 1 comment

Provedbena radionica u hotelu Dubrovnik 29. ožujka 2018.

29. ožujka 2018. godine u Zagrebu, u hotelu Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, u 11:00 sati održana je Provedbena radionica u okviru natječaja “Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja” s ciljem što kvalitetnije provedbe projekta “Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju”. U drugom dijelu Radionice, predstavljene su funkcionalnosti i način korištenja platforme za izvještavanje....

read more

Početni sastanak (Kick off meeting) 28. ožujka 2018.

Posted by on 8:48 am in cpd4gb | 0 comments

Početni sastanak (Kick off meeting) 28. ožujka 2018.

Početni sastanak (Kick off meeting) – 28. ožujka 2018. u 10:00 h, u Hrvatskom inženjerskom savezu (HIS), Berislavićeva 6, Zagreb. Dnevni red: Plenarni sastanak (sudionici i javnost, gosti) 09:40      Registracija sudionika 10:00      Uvodni govor (HIS, predsjednica) 10:10      Pozdravni govori 10:25      Predstavljanje projekta (HIS, voditeljica projekta) 10:45      Odmor   Okrugli stol sudionika projekta 11:10      Prijem sudionika 11:15      Dobrodošlica voditelja projekta (HIS, voditeljica projekta) 11:20      Predstavljanje...

read more

Potpisivanje Ugovora 19. ožujka 2018.

Posted by on 8:46 am in cpd4gb | 0 comments

Potpisivanje Ugovora 19. ožujka 2018.

Svečano dodjeljivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, održano je 19. ožujka 2018. u 12:00 h, u Kući Europe, Augusta Cesarca 4, u Zagrebu. Prije svečane dodjele ugovora korisnicima projekta, održani su uvodni govori i kratko je predstavljen projekt.

read more