EP2

Element projekta 2 (EP 2) – Sudjelovanje nastavnika, zaposlenika udruga i volontera u programu društveno korisnog učenja za zelenu gradnju

 

Aktivnost 2.1 – Izrada i provedba programa mentorstva nad studentima

Aktivnost 2.2 – Osposobljavanje nastavnika za primjenu nastavnih metoda društveno korisnog učenja za zelenu gradnju i vrednovanje rada studenata

Aktivnost 2.3 – Osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnog društva za rad sa studentima u okviru programa društveno korisnog učenja te provedba programa društveno korisnog učenja u organizacijama civilnog društva