EP3

Element projekta 3 (EP 3) – Sudjelovanje studenata u programu društveno korisnog učenja za zelenu gradnju

 

Aktivnost 3.1 – Organizacija i provedba obrazovnog programa (predavanja, radionica i stručnih rasprava) za zelenu gradnju

Aktivnost 3.2 – Provedba informacijskih i komunikacijskih aktivnosti, kao i izrade nastavnih materijala s ciljem promocije i primjene rezultata programa društveno korisnog učenja o zelenoj gradnji

Aktivnost 3.3 – Osposobljavanje studenata za primjenu stečenih znanja o potrebama i uslugama u lokalnoj zajednici kroz primjereni oblik njihovog usmjeravanja prema osmišljavanju društvenih inovacija

Aktivnost 3.4 – Završni sastanak

 

Raspored predavanja, radionica i stručnih rasprava za 1. ciklus:

CPD4GB_18_EP3_059_1.Ciklus_raspored