HSGI

O udruzi HSGI

Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) je udruga koja je jedna od najbrojnijih članica Hrvatskoga inženjerskog saveza. Izravni je sljedbenik Kluba inžinirah i arhitektah, prve inženjerske udruge osnovane 2. ožujka 1878. U sadašnjem organizacijskom obliku, iako pod različitim imenima, djeluje više od pedesetak godina. HSGI trenutačno udružuje približno tri tisuće diplomiranih građevinskih inženjera, građevinskih inženjera i građevinskih tehničara u 18 aktivnih temeljnih društava i u deset strukovnih društava.

Mnoga temeljna društva aktivno sudjeluju u raspravama o bitnim urbanističkim i razvojnim problemima lokalnih zajednica. U tome su posebno uspješni građevinari iz Čakovca (DGITM), Varaždina (DGIV), Vinkovaca (DAGIT) i Splita (UGIS). Brojna temeljna društva organiziraju stručne posjete velikim gradilištima u zemlji i inozemstvu. U tome se posebno ističu DAGIT Vinkovci, DGITM Čakovec, DGIT Varaždin i DGI Zagreb.

HSGI je izdavač časopisa Građevinar, znanstveno-stručnog časopisa s više od 4000 pretplatnika. To je ujedno najveći znanstveno-stručni časopis u Hrvatskoj i u svim okolnim zemljama redovito objavljuje nekoliko znanstveno-stručnih članaka iz područja građevinarstva, stručnih priloga s većih gradilišta, priloge iz povijesti graditeljstva, obnove, zaštite okoliša i sl., te priloge i društvene vijesti iz rada Saveza. HSGI i Građevinar imaju i bogatu izdavačku djelatnost znanstvenih i stručnih knjiga te uđbenika fakulteta za građevinarstvo sveučilištva u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Najznačajniji projekti HSGI-a su Sabori hrvatskih graditelja. Na skupovima u pravilu sudjeluje između 500 i 700 hrvatskih graditelja, a održavaju se svake četiri godine. Na Saboru su pretežno zastupljeni građevinari, ali sudjeluju i arhitekti, geodeti, strojarski inženjeri, elektrotehnički inženjeri, ekonomisti, pravnici, povjesničari umjetnosti, restauratori, znanstvenici i stručnjaci iz inozemstva, a organiziraju se i prigodne izložbe proizvođača građevinskih materijala, opreme i softvera. Rasprave se održavaju na velikim plenarnim sjednicama i u posebnim debatnim sekcijama temeljito se raspravljaju najznačajniji problemi vezani uz hrvatsko graditeljstvo, poput obnove, izgradnje infrastrukture ili građevno zakonodavstvo.

HSGI ima i razvijenu međunarodnu suradnju sa srodnim graditeljskim organizacijama u Americi, Poljskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Austriji, Slovačkoj i Sloveniji. S tim se savezima međusobno razmjenjuju znanstvene i stručne informacije te publikacije.

Ciljevi HSGI-a su:

 • okupljanje inženjerskih graditeljskih udruga radi unapređivanja graditeljske struke i promicanja etike inženjerskog poziva
 • koordiniranje rada članica
 • utjecaj na stvaranje javnoga, znanstvenoga i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim tehničkim,ekološkim, ekonomskim, proizvodnim i drugim pitanjima graditeljstva
 • briga o cjeloživotnom stručnom usavršavanju
 • poticanje i podrška inicijativama članica i njihovih članova u znanstvenoistraživačkom radu na području graditeljstva
 • suradnja sa svim organizacijama koje se bave pitanjima bitnima za graditeljstvo
 • iznošenje stajališta o projektima, elaboratima, analizama, planovima razvoja tehničkoj regulativi i stručnom školstvu
 • suradnja s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim organizacijama u svrhu razmjene informacija, publikacija i predavanja
 • izdavanje stručnih i društvenih publikacija
 • organiziranje stručnih predavanja, simpozija i savjetovanja
 • organiziranje stručnih putovanja.

Kontakt osoba:

Anđela Bogdan, mag.ing.aedif.

Stručna suradnica

 1. andjela.bogdan@hsgi.org

M:+385989317794