GF

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (GF) je najstariji građevinski fakultet u Hrvatskoj koji provodi sveučilišno obrazovanje na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini u svim granama građevinarstva, kontinuirano razvija i unapređuje visoko obrazovanje, znanstvenoistraživačku djelatnost i cjeloživotno obrazovanje, te aktivno sudjeluje u razvoju struke i primjeni novih tehnologija. Studij građevinarstva započinje radom Tehničke visoke škole u Zagrebu 1. listopada 1919. godine, a 1962. godine nastaje samostalni Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultet je ustrojen:

a) u osam zavoda:

 • za geotehniku
 • za hidrotehniku
 • za konstrukcije
 • za matematiku
 • za materijale
 • za organizaciju i ekonomiku građenja
 • za prometnice
 • za tehničku mehaniku

b) jednoj samostalnoj katedri:

 • samostalna katedra za zgradarstvo

Za potrebe znanstvenog, nastavnog i stručnog rada opremljeno je pet laboratorija, izvedena je lokalna računarska mreža s preko 150 priključaka, a oprema učionica omogućava izvođenje suvremene multimedijske nastave. Knjižnica fakulteta broji oko 40 000 naslova te prima oko 120 časopisa, pretežno inozemnih.

 

Između ostalog, GF želi ostvariti međunarodnu prepoznatljivost razvijajući kulturu kvalitete visokog obrazovanja i istraživačkog rada primjenom najbolje europske i svjetske prakse, poticati mobilnost studenata i istraživača, te postati jedan od regionalnih centara izvrsnosti u pojedinim disciplinama, kao i „most suradnje“ zemalja Europske unije i regije, ali i zadržati i ojačati suradnju s gospodarstvom na visokostručnim zadacima i razvojnim projektima.

 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u međunarodnim i nacionalnim znanstveno-istraživačkim projektima, a ovdje se navode samo projekti koji su referentni za područje zelene gradnje:

Međunarodni projekti:

 1. ECO-SANDWICH – Energy Efficient, Recycled Concrete Sandwich Facade Panel (CIP Eco-Innovations). Voditeljica: prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur, suradnici: prof. Nina Štirmer, dr.sc. Bojan Milovanović, Ivana Carević, Marina Bagarić
 2. FP7 Anagennisi – Innovative Use of all Tyre Components in Concrete, voditelj projekta: Prof.dr.sc. Kypros Pilakoutas, The University of Sheffield, nacionalni voditelj: prof.dr.sc. Nina Štirmer, suradnici: prof.dr.sc. Dubravka Bjegović, doc.dr.sc. Ana Baričević (voditelj radnog paketa WP4), doc.dr.sc. Marija Jelčić Rukavina, Martina Pezer mag.ing.aedif., dr.sc. Marijana Serdar, doc.dr.sc. Domagoj Damjanović, doc.dr.sc. Ivan Duvnjak, dr.sc. Marko Bartolac, Marina Frančić Smrkić, mag.ing.aedif., prof.dr.sc. Joško Krolo.
 3. BUILD UP Skills CROSKILLS II: Build Up Skills CROatia: Strengthening energy efficiency SKILLS and certification schemes for building workers, voditelj projekta: prof. Ivana Banjad Pečur, suradnici: prof. Nina Štirmer, dr.sc. Bojan Milovanović, Ivana Carević, Marina Bagarić, prof. Ljubomir Miščević (vanjski suradnik).
 4. Erasmus+ (Cooperation for innovation and the exchange of good practices): South East Europe strategic partnership in vocational education and training in Passive House Design for nearly zero energy buildings development – SEEDPass, Suradnici: prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur, dr.sc. Bojan Milovanović.
 5. Phenomenological Modelling of Carbonation-Induced Corrosion of Radioactive Waste Disposal Structures, PHENEMICS, NEWFELPRO Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND program, voditeljica projekta: dr.sc. Marijana Serdar
 6. COST AKCIJA TU1404 „Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures˝, član upravljačkog odbora i voditelj radnog paketa WG1: dr.sc. Marijana Serdar, suradnici: doc. dr.sc. Ivan Gabrijel, doc.dr.sc. Ana Baričević, Martina Pezer
 7. CA EPBD IV – Concerted Action EPBD IV (Horizon 2020 grant agreement No 692447), Voditelj projekta Jens Laustsen (Energistyrelsen DEA – Danska), Nacionalni voditelj: mr.sc. Nada Marđetko Škoro (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja); Suradnici: prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur, doc.dr.sc. Bojan Milovanović, Marina Bagarić,
 8. COST AKCIJA FP1404 Fire safe use of bio-based building products, član upravljačkog odbora (MC): prof. dr.sc. Ivana Banjad Pečur, suradnica (MC Substitute): doc.dr.sc. Marija Jelčić Rukavina

Nacionalni projekti:

 1. Korištenje mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u betonskoj industriji, Uspostavni istraživački projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost, voditelj: Dražen Vouk
 2. Eksperimentalno određivanje volumenskih deformacija betonskih kompozita s recikliranim mikro-vlaknima, Kratkoročna potpora Sveučilišta u Zagrebu, voditelj: Dubravke Bjegović, 2015.
 3. Transformacija pepela iz drvene biomase u građevne kompozite s dodanom vrijednošću TAREC2 – voditelj prof.dr.sc. Nina Štirmer, voditelj prof.dr.sc. Nina Štirmer, IP-06-2016 Hrvatska zaklada za znanost

 

prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur, dipl.ing.građ.

Zaposlena je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1993. godine. Na Građevinskom fakultetu je između ostalog vodila Laboratorij za materijale te održava nastavu na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom studiju.

Od 2011. godine radi na poziciji Predstojnice Zavoda za materijale, a od 2013. do danas radi kao redovita profesorica na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Uz navedeno, radi i na poslovima ispitivanja građevnih materijala, utvrđivanja stanja gradiva, energetske učinkovitosti u zgradarstvu te koordinacije EU projekata. Koordinira EU projekte CROSKILLS II Build Up Skills CROatia: Strengthening energy efficiency SKILLS and certification schemes for building workers (IEE/13/BWI/722/SI2.680179), CROSKILLS (CIP Intelligent Energy Europe BUILD UP Skills inicijativa) i ECO-SANDWICH – Energy Efficient, Recycled Concrete Sandwich Facade Panel (CIP Eco-Innovations). Voditeljica je sveučilišnog specijalističkog studija ”Požarno inženjerstvo” i članica više povjerenstava pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

doc.dr.sc. Bojan Milovanović, dipl.ing.građ.

Radi na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2007. godine, gdje kao docent održava nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju u sklopu kolegija Poznavanje materijala, Gradiva, Građevinska fizika, Nerazorna ispitivanja i Betoni prometnica.

Bavi se istraživanjima u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu, građevinske fizike, nerazornih ispitivanja betonskih konstrukcija (naročito korištenjem infracrvene termografije), materijala u graditeljstvu, s naglaskom na mladi beton, kao i mehanička i trajnosna svojstva betona.

Trenutno radi na Horizon 2020 projektima Fit-to-nZEB – Innovative training schemes for retrofitting to nZEB-levels i Net-UBIEP – Network for Using BIM to Increase the Energy Performance projektu Istraživanje i razvoj E-burze energetske obnove u zgradarstvu i industriji financiranog iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 te projektu TAREC2 – Transformacija pepela iz drvene biomase u građevne kompozite s dodanom vrijednošću financiranog od strane HRZZ. Radio je na znanstvenim projektima Concerted Action EPBD IV, CROSKILLS II – Strengthening energy efficiency skills and certification schemes for building workers, SEEDPass – South East Europe strategic Partnership in vocational education and training in Passive House Design for nearly zero energy buildings development (Erasmus+), ECO-SANDWICH (energetski učinkoviti, reciklirani betonski fasadni paneli), CROSKILLS (CIP Intelligent Energy Europe BUILD UP Skills inicijativa), INTENSE (inteligentne mjere uštede energije), GF@U (implementacija e-učenja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu), GEA (implementacija e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu) i From Nano to Macrostructure of Concrete (Ministarstvo znanosti i tehnologije) i dr. Organizira i održava program izobrazbe za Ovlaštene termografiste u suradnji s Infrared Training Center-om iz Švedske.

doc.dr.sc. Ivana Burcar Dunović, dipl.ing.građ.

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radi kao docent na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U nastavnoj djelatnosti sudjeluje kao suradnik na kolegijima Organizacija građenja I i Upravljanje projektima, dok je nositelj katedre za kolegije Tehnologija građenja I, Metode planiranja, Tehnologija građenja niskogradnja i Stručna praksa.

Trenutno radi na EU projektu ”Net-UBIEP: Network for Using BIM to increase energy performance”. Radila je na znanstveno-istraživačkom projektu ”Upravljanje rizikom i promjenama u projektno usmjerenom građevinskom poslovanju”, te znanstvenom COST projektu ”Megaproject: The effective design and delivery of megaprojects in the European Union” u kojem je bila članica upravnog odbora, a od 2013. godine i Voditelj radne grupe ”Risk in front-end”. Kao partner i WP koordinator od 2014. do 2016. godine radi na projektu Erasmus+: SEEDPass – South East Europe strategic partnership in vocational education and training in Passive House Design for nearly zero energy buildings development. Članica je znanstvenog odbora NETLIPSE (Network for the dissemination of knowledge on the management and organisation of Large Infrastructure Projects in Europe)

Marina Bagarić, mag.ing.aedif.

Akademski naziv magistre inženjerke građevinarstva stekla je 2013. godine Održava nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju u sklopu kolegija ”Poznavanje materijala”, ”Gradiva” i ”Građevinska fizika” i ”Betoni prometnica” te neposredno vođenje studentskih istraživanja za izradu radova nagrađenih Rektorovom nagradom.

Provodi istraživanja u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu, građevinske fizike te materijala u graditeljstvu s naglaskom na higrotermalna svojstva betona.

Trenutno radi na Horizon 2020 projektima: Fit-to-nZEB – Innovative training schemes for retrofitting to nZEB-levels i Net-UBIEP – Network for Using BIM to Increase the Energy Performance. Radila je na znanstvenim projektima financiranim sredstvima Europske unije; Concerted Action EPBD IV, Coordination and support actions; CROSKILLS II Build Up Skills Croatia: Strengthening energy efficiency skillsand certification schemes for building workers (IEE/13/BWI/722/SI2.680179); Eco-Sandwich – Energy Efficient, Recycled Concrete Sandwich Facade Panel (CIP Eco-Innovations); i REPUBLIC MED (Retrofitting Public Spaces in Intelligent Mediterranean Cities) i Fasade u požaru (FFT – Facade fire test) koji je provodio Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fire Safe Europe-om, Hrvatskom Udrugom za zaštitu od požara, Laboratorijem za toplinska mjerenja, SP Tehničkim istraživačkim institutom iz Švedske te Zavodom za gradbeništvo iz Slovenije.