Završno predstavljanje 3. ciklusa i početak 4. ciklusa projekta

Završno predstavljanje 3. ciklusa i početak 4. ciklusa projekta

U utorak, 24.rujna 2019. godine, u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza u Berislavićevoj ulici u Zagrebu, održana je završna prezentacija rada studenata 3. ciklusa te uvodno predavanje za studente 4. ciklusa projekta Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju.

U 3. ciklusu projekta Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju, sudjelovali su studenti Arhitektonskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Šumarskog fakulteta, Agronomskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta te Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; te su u interdisciplinarnoj sredini kroz suradnju s mentorima i profesorima, kreirali rješenje temeljeno na načelima zelene gradnje. Studenti 3. ciklusa projekta su Mihaela Tomić, Filip Perić, Katarina Vrčak, Kruno Živković, Tomislav Gržan, Mislav Mikšik, Margereta Androić, Martina Rimac, Josip Bilić i Matija Matić.

 

Studenti 3. ciklusa prezentirali su svoj rad na temelju zadane lokacije u gradu Jastrebarsko.  Zadatak je bio promjeniti načela zelene gradnje na lokaciju stare vojarne u gradu Jastrebarsko te ponuditi ideju za  intervenciju u prostoru na toj lokaciji. Studenti su prezentirali projekt pod nazivom Istraživački medicinski centar Jastrebarsko.

Istraživački medicinski centar Jastrebarsko sastoji se od rezidencijalne četvrti i poslovno-inkubacijskog centra za razvoj i istraživanje inovacija u medicini i biotehnologiji, koji su međusobno u komunikaciji putem javnih površina kao što je to sveobuhvatna šetnica te javni trg u centralnom dijelu obuhvata. Sama ideja je bila privući mlade, vrhunski obrazovane stručnjake u grad Jastrebarsko te im ponuditi vrhunske uvjete prostora i kvalitete života. Studenti su uzeli u obzir obilježja terena, pazeći na vizure prema okolnim osobitostima obuhvata, kao što je to pogled prema gorju Žumberak, te su iskoristili prirodni pad terena prilikom rješavanja toka oborinske vode i zadržavanja iste u retencijskim jezerima koja okružuju obuhvat. Postojeća arhitektura na lokaciji se dijelom zadržava i prenamjenjuje u  istraživačku infrastrukturu, a dijelom se reciklira u vidu korištenja materijala uklonjenih zgrada prilikom izgradnje novih objekata. Studenti su se odlučili koristiti tehnologiju Eco Sandwich (TM) za nove zgrade, gdje se za proizvodnju panela koristi materijal iz oporabe građevinskog otpada. Osim toga, studenti su istražili principe Passive haus dizajna te su odlučili primijeniti inovativna rješenja u prikupljanju kišnice.

 

 

Na prezentaciji je sudjelovao predstavnik grada Jastrebarsko, gospodin Marijan Meštrić, koji je sudjelovao i u diskusiji o projektnom rješenju koja je uslijedila. Nakon diskusije o projektom rješenju  su studentima uručene potvrde, kao i zahvala gradu Jastrebarsko za sudjelovanje u projektu.

 

Nakon prezentacije studenata 3. ciklusa uslijedilo je uvodno predavanje za studente 4. ciklusa, koji će se odvijati od rujna 2019. do siječnja 2020. godine.