Održan završni sastanak projekta CPD4GB

Održan završni sastanak projekta CPD4GB

Završni sastanak EU projekta: „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“ (UP.04.2.1.02.0127) održan je 11. ožujka 2020. u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza. Na sastanku su se okupili svi partneri na projektu, nastavnici sa četiri fakulteta, sastavnica, Sveučilišta u Zagrebu, zaposlenici tri udruge i volonteri.

Glavni cilj ovog dvogodišnjeg projekta bio je osposobiti studente za rad na području zelene gradnje, uspostaviti održiv program društveno korisnog učenja te osnažiti stručne i analitičke kapacitete udruga-partnera, što je projektom i ostvareno. Nastavnici i volonteri stekli su dodatna  znanja od svjetski priznatih stručnjaka na području zelene gradnje, u okviru GBPro edukacije, što će prenositi na studente u budućnosti.

Sastanak je vodila mr.sc. Mihaela Zamolo, voditeljica projekta. Predstavljeni su rezultati i dana je analiza projekta CPD4GB po svim elementima. Posebno su analizirani i ocjenjivani studentski projekti i aktivnosti studenata tijekom provedbe programa društveno korisnog učenja za zelenu gradnju.

Novi, inovativni način prijenosa znanja i vještina, jačanja sposobnosti i odgovornosti,  s odabranim problemima lokalne zajednice, koji se provodio u četiri ciklusa učenja, omogućio je studentima da brzo i učinkovito prepoznaju zadatke i primjenjuju nova ili unaprijeđena znanja na rješavanje realnih problema društva/lokalne zajednice. Pod mentorstvom, nastavnika, zaposlenika udruga i volontera, studenti su izradili projekta za gradove Sv.Ivana Zelinu, Veliku Goricu, Jastrebarsko i Karlovac i ponudili im rješenja za njihove probleme. Trud studentskih timova i pojedinaca u njemu, i vrijednost rješenja, prepoznali su i predstavnici lokalne zajednice, navedenih gradova, koji će razmotriti mogućnost realizacije tih projekata. Dva projekta dobila su nagrade za najbolje (studentske) projekte, a dva su prijavljena na natječaje koji su u tijeku.

U okviru završnog sastanka provedeno je vrednovanje studentskih projekata, koje su studentski timovi prezentirali na kraju svakog pojedinog ciklusa, i ocjena aktivnosti pojedinog tima tijekom identifikacije, analize i rješavanja interdisciplinarnih problema zajednice, a na multidisciplinarni i holistički način. Ocjenjena je i sama prezentacija projekta, gdje su timovi pokazali, osim znanja, i visoki nivo kreativnosti što se od njih i očekivalo. Nastavnici, mentori – jednoglasno su zaključili  da su svi timovi pokazali zavidna znanja, vještine i kompetitivnost u rješavanju svog problema zelene, održive gradnje, a svaki projekt posebno se istaknuo u jednoj od kategorija koje su prije ustanovljene. Studentima će se uručiti pismena priznanja.

Izabrana je najmentorica, jednoglasnom odlukom partnera, to priznanje dobila je Anđela Bogdan, zaposlenica udruge HSGI-a.

Nakon prezentacije i analize svih rezultata po svim elementima projekta jednoglasni je zaključak da su ispunjeni svi kvalitativni i kvantitativni kriteriji, mjerljivi pokazatelji, da su ostvareni svi ciljevi i misija samog projekta. Sve to doprinosi, u budućnosti, promicanju sinergije visokoobrazovnih ustanova s organizacijama civilnog društva uz partnerski odnos s lokalnom zajednicom. Promiče se održivi razvoj i zaštita okoliša, zelena javna nabava, mjere za ublažavanje klimatskih promjena, učinkovita upotreba resursa i obnovljivih izvora energije, što su ključni izazovi današnjice.

Na kraju završnog sastanka, partneri su razmatrali održivost projekta CPD4GB. Složili su se da projekt ima budućnost, kroz provođenje programa društveno korisnog učenja za zelenu gradnju, prema izrađenoj metodologiji i kurikulumu. Postavljen virtualni Centar i dalje živi.

Voditeljica projekta zahvalila se svim partnerima i volonterima na izvrsnoj suradnji te sve prisutne pozvala na dostavu novih projektnih ideja, kako bi se znanje o zelenoj gradnji prenosilo i dalje, promovirao novi način poučavanja i učenja i iskoristili dobri rezultati projekta i očekivani benefiti projekta.

Projekt CPD4GB podržalo je Sveučilište u Zagrebu i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske koji su prepoznali njegovu vrijednost i doprinos osuvremenjivanju obrazovnih programa uključivanjem sadržaja zelene gradnje u okvir formalnog i neformalnog obrazovanja.

Završni sastanak je bio sastavni dio horizontalne evaluacije projekta.