O CENTRU

O CENTRU_180522

1   Što je CENTAR?

Centar predstavlja virtualnu organizaciju koja okuplja i povezuje partnere na projektu, organizacije civilnog društva (udruge) i visokoškolske ustanove (sastavnice Sveučilišta u Zagrebu) i ostale ciljane skupine na projektu, studente i volontere s ciljem razvoja profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju.

Centar je podrška provedbi programa društveno korisnog učenja (DKU) za zelenu gradnju, podrška provođenju projekta „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“ i podrška održivosti projekta.

Naziv Centra je pokrata (akronim) CPD4GB, za „CPD“ (engl. continuous professional development) iz područja neformalnog obrazovanja i  „GB“ (engl. green building).

Uspostavom Centra za podršku provedbe programa provedena je Aktivnost 1.3 – Uspostava i djelovanje Centra za podršku provedbi programa društveno korisnog učenja za zelenu gradnju, unutar elementa projekta 1.

Centar će djelovati u skladu metodologijom, nakon što se utvrdi u Aktivnosti 1.2 – Izrada metodologije za program društveno korisnog učenja za zelenu gradnju.

Centar daje veliku vidljivost čime se ostvaruje i dio aktivnosti projekta (Aktivnost 5.1 – Promidžba i vidljivost, element projekta 5)

2   Zašto virtualni CENTAR?

Virtualni Centar na jednostavan način okupljanja velikog broj sudionika u procesima interdisciplinarnog pristupa učenju i na jednostavan način omogućava multidisciplinarni pristup rješavanja problema.

Centar će omogućiti razvoj profesionalnih kompetencija kroz stjecanje najnovijih znanja i vještina koje odgovaraju potrebama hrvatskog društva i gospodarstva, a konkurentni su na europskoj i svjetskoj razini.

CPD4GB projekt prepoznao je dvije inovativne komponente važne za razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju: a to je društveno korisno učenje (DKU) i programima učenja potrebe za zelenu gradnju.

Zašto DKU? Inovativni je pedagoški pristup stjecanja znanja, vještina i kompetencija koji u procesu učenja razvija i povezuje znanja potrebna za rješavanja potreba društva/lokalne zajednice. Novi način učenja zahtjeva angažman studenata ne samo kroz učenje već i kroz  rješavanje konkretnog zadatka/problema zajednice.

Zašto zelena gradnja? Zelena gradnja bazirana na principima održivog razvoja  istovremeno doprinosi i održivom razvoju u cjelini. Treba biti okolišno i društveno prihvatljiva i ekonomski isplativa, pa da bi se tome udovoljilo za zelenu gradnju potreban je skup velikog broja različitih stručnjaka/ specijalista koji uz ovakav pristup učenju mogu dijeliti svoja znanja na jedan nov način. Potrebno je da studenti znanje i vještine stječu kroz interdisciplinarne obrazovne programe na način da ih mogu  brzo primijeniti na multidisciplinarno rješavanje konkretnih problema.

3   Kako CENTAR djeluje i koje informacije pruža?

Korisnik i partneri će, na početku formiranja Centra staviti na web stranicu osnovne informacije, a tijekom projekta  stavljati će datoteke s informacijama o odvijanju pojedine aktivnosti projekta i materijale za provođenje programa DKU. Datoteke će biti dostupne svima zainteresiranima i potencijalnim korisnicima programa, a odvojeno samo sudionicima na projektu, studentima i volonterima (materijale za nastavu i sl.).

Na web stranici CPD4GB projekta su informacije o projektu, sadržaj projekta, koji su ciljevi projekta, podaci iz kojih se financijskih izvora financira projekt, kako udovoljava zahtjevima nacionalnih i EU politika i strategija za područje zelene gradnje i održivog razvoja u cjelini, te obrazovni sadržaji i plan predmetnog projekta, (O CPD4GB projektu).

Na web stranici CPD4GB je popis partnera na projektu ”Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju” koji sadrži i podatke o partnerima koji su relevantni za projekt („KORISNIK I PARTNERI“),  Na tom mjestu, na web stranici su i informacije o lokalnoj zajednici koja je uključena na projektu.

Centar će djelovati u skladu metodologijom utvrđene u aktivnosti 1.2 i koja će definirati ciljeve novog programa neformalnog obrazovanja, način izrade, ocjenjivanja i verifikacije programa obrazovanja, utvrditi metodologiju odabira nastavnika i polaznika obrazovnog programa te način praćenja i evaluacije programa.

4   Gdje je CENTAR?

Centar nema fizičku adresu već samo virtualnu. Centar je ova centralna web stranica CPD4GB projekta koja je namijenjena i potencijalnim zainteresiranim korisnicima izvan projekta, a ne samo sudionicima na projektu.

Korisnik i partneri na svojim web stranicama imaju mjesto „CPD4GB projekt“ na kojem je link prema ovoj centralnoj web stranici CPD4GB projekta.

U projekta „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“, „korisnik“ je Hrvatski inženjerski savez, HIS.

5   Kada će CENTAR biti aktivan?

Centar je uspostavljen i biti će u funkciji i održavan sa stalnim unapređivanjem, s navedenim partnerima i sudionicima, tijekom trajanja projekta Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju, do 19. veljače 2020.

Nakon tog datuma, osuvremenjen na temelju rezultata Projekta, nastavit će rad.

6   Koja je dodana vrijednost CENTRA?

Organiziranjem Centra kao virtualne organizacije omogućena je brza prilagodba i brže uključenje zainteresiranih organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova u neformalni obrazovni program društveno korisnog učenja za zelenu gradnju.

Svi partneri će imati jednako pravo na korištenje rezultata intelektualnog rada (nastavni i obrazovni materijali, program DKU, razvijena metodologija programa i ostali rezultati) nastalih kroz izvođenje projekta, odnosno vlasništvo nad rezultatima projekta bit će zajedničko što podrazumijeva i mogućnost korištenja rezultata za provođenje programa unutar svake partnerske organizacije. Na ovaj način osigurana je daljnja održivost razvoja i širenja rezultata projekta te usvajanje praktičnih znanja i vještina s područja zelene gradnje na veći broj studenata i (mladih) stručnjaka u budućnosti.

Na nacionalnoj razini Centar pridonosi jačanju suradnje između sveučilišta, istraživačkih centara i tvrtki, …  kroz sudjelovanje više sastavnica sveučilišta  i kroz uključivanje lokalne zajednice

7   CENTAR u budućnosti

U budućnosti Centar će uključiti udruge i sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje nose i razvijaju društvene i ekonomske kompetencije potrebne za održiv razvoj i zelenu gradnju. Šire može uključiti i sastavnice drugih sveučilišta.

U budućnosti Centar će činiti sadašnji partneri na projektu i novi koji će imati kompetencije da mogu sudjelovati na programima društveno korisnog učenja namijenjenih razvoju profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju sa sadržajima te načinima na koje mogu sudjelovati u okviru programa neformalnog obrazovanja. Popis partnera će biti na web stranici i održavat će se najmanje jednom godišnje i osuvremenjivati, a i češće ako postoje razlozi.

Centar će s vremenom u obrazovni postupak uključiti i inženjere hrvatske dijaspore, koji se sve više uključuju u gospodarstvo Hrvatske i na taj način nude i daju dodatnu vrijednost našem gospodarstvu.

Također, u budućnosti treba prilagoditi obrazovne programe i nastavu izvoditi na engleskom jeziku kako bi se omogućilo sudjelovanje i mladih stručnjaka iz inozemstva.

Kriteriji tko i na koji način može provoditi obrazovne programe unutar Centra i kako „ući na popis“ i stranice Centra utvrdit će se u metodologiji, na kraju projekta uvažavajući rezultate nakon evaluacije projekta.

U budućnosti, sve obavijesti o Centru i neformalnim obrazovnim programima, bit će objavljene na internetskoj stranici Centra kojoj će pristup i mogućnost objavljivanja vlastitih sadržaja imati svi partneri. Briga o Centru je briga svakog partnera unutar Centra, jednako kao i trošak održavanja mjesta na web stranici.

Smjernice za sadržaj informacija koje moraju biti na web stranici Centra utvrdit će se unutar izrade metodologije.

U budućnosti Centar će pridonosi – “jačanju prekogranične suradnje” …predviđa se proširenje na mlade stručnjake (domaće i strane) kroz Centar za razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju.