3. sastanak partnera projekta CPD4GB 31. kolovoza 2018.

3. sastanak partnera projekta CPD4GB 31. kolovoza 2018.

Treći sastanak partnera projekta „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“ (UP.04.2.1.02.0127) održao se u petak, 31. kolovoza 2018. u 13:00 sati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS), Berislavićeva 6, Zagreb.

Dnevni red:
1. Pregled aktivnosti sa 2. sastanka partnera
2. EP3 – aktivnost 3.1 – 1. ciklus – utvrđivanje rasporeda predavanja
3. EP3 – aktivnost 3.1 – 1. ciklus – odabir studenata sa liste prijave i volontera
4. EP3 – aktivnost 3.3 – 1. ciklus – odabir projekta gradova – priprema za okrugli stol
5. EP2 – aktivnost 2.2 – informacije o GBPro programu i predavaču iz SAD-a
6. EP5/V – promidžbeni materijali – raspodjela
7. Izvještaj o prijavljenim studentima i volonterima
8. Razno

CPD4GB_18_PM_EP3_065_Zapisnik s 3.sastanka partnera_prilog 1