Održan Okrugli stol s predstavnicima gradova i partnera na projektu CPD4GB

Održan Okrugli stol s predstavnicima gradova i partnera na projektu CPD4GB

Dana 06.09.2018. godine održan je Okrugli stol u okviru projekta: „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“ (UP.04.2.1.02.0127) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS), Berislavićeva 6, Zagreb.

Okrugli stol okupio je predstavnike lokalne zajednice i mentore, odnosno partnere projekta – predstavnike fakulteta na projektu, te se održala rasprava i konstruktivan dijalog sa svim predstavnicima na temu dostavljenih projekata od strane gradova koji su važni za određivanje programa i sadržaja predavanja u okviru projekta.

Zapisnik sa sastanka 06.09.2018.