Terenska nastava u Jastrebarskom

Terenska nastava u Jastrebarskom

Terenska nastava za studente 3. Ciklusa projekta cpd4gb održana je 9.5.3019. godine na lokaciji stare vojarne u gradu Jastrebarsko.

Predstavnici grada Jastrebarsko, Jasminka Kišić i Marijan Meštrić, organizirali su obilazak lokacije i pružali informacije o lokaciji koja je određena kao tema projektnog zadatka za studente 3. ciklusa. Studenti će pod vodstvom partnera u proejktu razviti rješenja za odabranu lokaciju temeljena na principima zelene gradnje.

Napuštena vojarna prostire se na području od 32 hektara u zapadnom dijelu grada Jastrebarsko u smjeru sjeverozapad – jugoistok. Za područje lokacije je Ured ovlaštene arhitektice Diane Špirić izradio Urbanistički plan uređenja područja Rakitovica I, gdje se opisuje kako je , u geografskom smislu, obuhvat smješten u zapadnom dijelu grada Jastrebarsko na krajnjim južnim obroncima Žumberačke gore. Zbog toga je teren u padu prema jugoistoku s najvišim kotama na sjeverozapadnom rubu obuhvata (168,5mnm) a najnižim uz Črnilovečku cestu (144,5mnm). Visinska razlika između najviše i najniže točke je cca 24m. Unutar grada, obuhvat Plana nalazi se zapadno od i u blizini državne ceste D1, koja je ujedno i glavna gradska ulica – istočni ugao obuhvata udaljen je 370m od križanja Zrinsko – Frankopanske ulice i ulice Franje Tuđmana. Sjeveroistočnu granicu obuhvat čini koridor Zrinsko – Frankopanske ulice jugoistočnu koridor Črnilovečke ceste koji je ujedno i razgraničenje s perivojem uz dvorac Erdödy. Zbog longitudinalnosti prostora Jastrebarskog to je prostor na rubu grada a ujedno i vrlo blizu glavne gradske prometnice i centra. Kroz obuhvat Plana, VII.Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu PPU) planirana je trasa buduće gradske obilaznice. Tom će se obilaznicom prostor obuhvata spajati s autocestom A1 (E65). Takva pozicija prostoru obuhvata daje važnost za daljnji razvoj grada. (Urbanistički plan uređenja područja Rakitovica I, Špirić D.)

Urbanistički plan uređenja unutar kojeg je dostupna detaljna analiza lokacije nalazi se ovdje.

Studenti 3. ciklusa, između kojih se nalaze studenti Arhitektonskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, studenti krajobrazne arhitekture Agronomskog fakulteta, studenti Šumarskog Fakulteta, student Ekonomskog fakulteta i student sociologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, razgledali su lokaciju i upoznali se s glavnim značajkama prostora te na taj način dobili uvid u trenutni izgled lokacije.