2. sastanak partnera projekta CPD4GB 11. srpnja 2018.

2. sastanak partnera projekta CPD4GB 11. srpnja 2018.

Drugi sastanak partnera projekta „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“ (UP.04.2.1.02.0127) održao se u srijedu, 11. srpnja 2018. u 13:00 sati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS), Berislavićeva 6, Zagreb.

Dnevni red:
1. Pregled aktivnosti sa 1. sastanka partnera
2. EP1 – aktivnost 1.2 – upitnici i e-mail adrese
3. EP1 – aktivnost 1.3 – web stranice kod partnera i link na centralnu, poziv studentima i volonterima za sudjelovanje
4. EP2 – aktivnost 2.1 – priprema materijala za predavanja i radionice za 1. ciklus, mentorstvo
5. EP2 – aktivnost 2.2 – informacije o GBPro programu za 2018.-2019.
6. EP3 – aktivnost 3.1 – program nastave za 1. ciklus predavanja, informacija partnera o „benefitima“
7. EP3 – aktivnost 3.3 – informacija sa sastanka s lokalnom zajednicom i dogovor za daljnje aktivnosti
8. EP5/V – promidžbeni materijali
9. Izvještaj o prijavljenim studentima i volonterima

CPD4GB_18_PM_057_Zapisnik s 2.sastanka partnera